Raná péče

Narození dítěte představuje obvykle v rodinách nesmírnou radost. Bohužel ne vždy se narození očekávaného dítěte stává událostí, kterou skutečně provází pocity štěstí. Například, když se dítě narodí s hendikepem nebo je velmi nemocné, rodiče zažívají okamžiky plné bezmoci.Kromě odborné lékařské péče je pro ně určena sociální služba, která se jmenuje raná péče.
 

Terénní služba

Raná péče spadá podle zákona o sociálních službách 108/2006 mezi terénní služby. Klienty se stávají rodiče a děti se zdravotním hendikepem od narození do 7 let.

Optimální situace je, že rodina by měla dostat ve chvíli, kdy je zjištěna vada nebo porucha dítěte, kromě dostatku informací, také zprostředkování odborné a poradenské pomoci. Cílem je pomoci rodičům naučit se pracovat se zdravotně znevýhodněným dítětem a pomáhat jim k tomu, aby dokázali připravovat svému dítěti optimální podmínky pro jeho rozvoj.

Součástí může být také zapůjčování různých kompenzačních pomůcek nebo pořádání seminářů, školení a vydávání odborných publikací. Některé rodiče možná může nabídnutá pomoc znepokojit, protože si ji mohou spojit se sociálkou.

Ale je třeba si uvědomit, že v případě zdravotně znevýhodněného dítěte čím dříve se začne s důslednou a odbornou péčí, tím přirozeněji bude probíhat v dalších letech také integrace dítěte do společnosti.

Důležité je zmínit situaci, kdy se například narodí dítě s vážným smyslovým hendikepem, kdy jsou uchovány například zbytky sluchu nebo zraku, ale dá se předpokládat progresivní vývoj postižení a úplná ztráta smyslu a je velmi důležité i velmi včasná edukace dítěte (např. naučit dítě mluvit dokud alespoň trochu slyší).
 

Přirozené prostředí

Největší výhodou je, že služba probíhá v domácím ambulantním prostředí, které je pro dítě i rodiče nejpřirozenější. Odborníci přicházejí do rodiny právě proto, aby způsobilost rodičů posílili a poskytli jim psychickou oporu a v těžkých fázích vyrovnávání se rodiny s těžkou realitou představuje raná péče nesmírnou pomoc.

Posted in Nezařazené